Novice in dogodki

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS z dne 19.05.2023 objavil  ...

25.05.2023
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je dne 30. 12. 2022 objavilo   10....

11.01.2023
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS z dne 30.12.2022 objavilo...

01.02.2023
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 27. septembra 2022 objavilo ...

28.09.2022
Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

  Javni razpis se izvaja v skladu z NOO, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih...

16.04.2022
Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

  Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter upravičeno območje   Namen...

26.03.2022
Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

  Naše reference na razpisanem področju si lahko ogledate tukaj.  ...

19.03.2022
Javni razpis »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO)

  Namen, cilj in predmet javnega razpisa   Namen javnega razpisa je z...

18.03.2022
Javni razpis EUREKA 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 4. marca 2022 objavilo  ...

11.03.2021
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Namen in cilji javnega razpisa   Začetne investicije se spodbujajo z namenom:...

07.03.2022
Gospodarsko ministrstvo razpisalo dobrih 55 milijonov evrov nepovratnih sredstev

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo štiri javne razpise v skupni...

07.03.2022
P4I 2022 - Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Namen in cilji javnega razpisa Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro, malih...

05.03.2022
Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost

PREDMET JAVNEGA RAZPISA   Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove...

11.03.2022
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS z dne 25. 2. 2022...

03.03.2022
Javni razpis Eurostars 3 za leto 2022

  Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 3. Eurostars 3 je program, ki s...

03.03.2022
Javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je krepitev obstoječih ekosistemov...

03.03.2022
Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v...

03.03.2022
Gospodarstvu letos na voljo dobrih 646,5 milijonov evrov, prvi razpisi že objavljeni

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je predstavilo razvojne spodbude in javne...

07.03.2022
Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 31.12.2022 objavilo   Javni...

06.01.2022
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA IZOBRAŽEVANJE – KREPITEV ČLOVEŠKIH VIROV

Dne 14. 5. 2021 je bil objavljen   Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru...

26.08.2021
Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi

Dne 16.04.2021 je bil objavljen   Javni razpis za podporo planinski športni in...

14.07.2021
Javni razpis SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP (P4D ReactEU).

Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo je dne 18.06.2021 odprl  ...

18.06.2021
Spodbude malih vrednosti preko VAVČERJEV

Slovenski Podjetniški Sklad Republike Slovenije nudi   SPODBUDE MALIH...

18.02.2021
SMART4ALL razpis z vabilom na webinar

Iščete sredstva za razvoj in digitalizacijo svojega produkta ali storitve?  ...

25.01.2021
Javni razpis SPODBUDE ZA MSP ZA RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVU 4.0.

Dne 17.07.2020 je bil objavljen   Javni razpis SPODBUDE ZA MSP ZA RAZVOJ IN UVAJANJE...

23.07.2020
Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  je objavilo  Javni razpis Podpora mikro,...

03.06.2020
Ublažitev finančnih posledic širjenja virusa SARS-CoV2 v gospodarstvu

SID banka je pripravila ukrepe v podporo ublažitve posledic širjenja virusa COVID-19 v...

17.03.2020
Objavljen je javni poziv občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture!

  Slovenski okoljski javni sklad je objavil Javni poziv 61SUB-LSKI19 nepovratne finančne...

27.03.2019
Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska

Program  Slovenija-Madžarska  je  čezmejni program sodelovanja , ki ob...

26.02.2019
Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija  je nadaljevanje sodelovanja, ki se je začelo sredi devetdesetih let v trilateralnih in bilateralnih sestavah (programi čezmejnega sodelovanja Avstrija-Slovenija-Madžarska, Slovenija-Madžarska-Hrvaška in Slovenija-Madžarska). Trenutni program upošteva to dolgo tradicijo čezmejnih programov sodelovanja, ki je prispevala k pridobitvi dragocenih izkušenj glede teritorialnega sodelovanja v okviru EU med organi upravljanja in tudi med relevantnimi deležniki iz dveh držav. Pri razvoju strategije je delovna skupina za programiranje – skupni organ, odgovoren za pripravo programa sodelovanja – upoštevala politični okvir določen v evropskih, nacionalnih in regionalnih razvojnih strategijah, značilnosti programskega območja, izkušnje pridobljene v preteklih programskih obdobjih in mnenja deležnikov, zbrana s pomočjo temu namenjenih dogodkov in aktivnosti (vir: tukaj ).  

01.10.2018
Začel se je četrti razpis za predloge projektov! »Alpine space (sl. Alpski prostor)«

Program Alpski prostor je evropski nadnacionalni program sodelovanja za alpsko regijo . Zagotavlja okvir za olajšanje sodelovanja med ključnimi akterji gospodarskih, socialnih in okoljskih akterjev v sedmih alpskih državah ter med različnimi institucionalnimi ravnmi, kot so: akademski sektor, uprava, poslovni in inovacijski sektor ter oblikovanje politike. Program se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) , pa tudi z nacionalnim javnim in zasebnim sofinanciranjem partnerskih držav. V tekočem programskem obdobju 2014-2020 program vlaga 139 milijonov evrov v projekte, s pomočjo katerih ključni akterji razvijejo skupne rešitve za najpogostejša alpska vprašanja. Stopnja sofinanciranja ESRR je 85% za partnerje iz Avstrije, Francije, Nemčije, Italije in Slovenije. Tematska področja sodelovanja so vnaprej določena za vsako programsko obdobje v sedmih letih, v katerem se začnejo razpisi za predloge projektov.  

01.10.2018
V MK projektu razpisujemo 2 novi zaposlitvi!

  V MK projektu iščemo 1 sodelavca/ko, za delovno mesto:  ...

05.09.2018
Predstavitev vodenja ukrepov 2014-2020

V sredo, 6. 6. 2018, je potekala seja Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike...

07.06.2018
Podjetje MK projekt praznuje 13. rojstni dan!

Ljubljana, 11.5.2018   Podjetje MK projekt danes praznuje 13. rojstni dan! V tem...

11.05.2018
9. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  je objavilo  9. javni razpis za podukrep...

03.04.2018
Nov terminski načrt javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v letu 2018 objavilo predvidoma 16 javnih...

03.01.2018
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  je objavilo  Javni razpis za operacijo...

03.01.2018
8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  je objavilo  8. javni razpis za podukrep...

01.08.2017
3. Javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  je objavilo  3.   Javni razpis za...

01.08.2017
Prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo prvi javni razpis za ukrep...

15.06.2017
2. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  je objavilo  2. javni razpis za podukrep...

03.05.2017
Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  je objavilo  javni razpis za podukrep 6.1...

04.05.2017
1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za ukrep odpravljanja...

24.04.2017
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

Ministrstvo za infrastrukturo bo predvidoma v prvi polovici leta 2017 objavilo razpis za...

06.04.2017
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  je objavilo javni razpis za operacijo...

27.03.2017
Program evropskega teritorialnega sodelovanja Srednja Evropa 2014-2020

Program  Srednja Evropa (Central Europe)  je  transnacionalni program sodelovanja...

14.03.2017
Program evropskega teritorialnega sodelovanja Mediteran 2014-2020

Program Mediteran (Mediterran) je transnacionalni program sodelovanja EU , katerega namen je...

14.03.2017
Program evropskega teritorialnega sodelovanja ADRION -Jadransko-Jonski program 2014-2020

Program ADRION -Jadransko-Jonski program (Adriatic-Ionian) je program evropskega...

14.03.2017
INTERREG Podonavje 2014-2020

Program  Podonavje (Danube)  je  transnacionalni program sodelovanja EU , ki...

14.03.2017
Program evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg Europe 2014-2020

Program INTERREG EUROPE je medregionalni program sodelovanja EU , katerega glavni cilj je, da...

14.03.2017
Program evropskega teritorialnega sodelovanja Urbact 2014-2020

Medregionalni program URBACT  je evropski program za izmenjavo in učenje, ki podpira trajnostni...

14.03.2017
Program evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Avstrija

Program  Slovenija-Avstrija  je  čezmejni program sodelovanja , ki ob...

13.03.2017
Program evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Madžarska

Program  Slovenija-Madžarska je  čezmejni program sodelovanja , ki ob...

13.03.2017
Program evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška

Program  Slovenija-Hrvaška  je  čezmejni program sodelovanja , ki ob...

13.03.2017
INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020: Standardni projekti

Program  Italija-Slovenija  je  čezmejni program sodelovanja , ki ob...

13.03.2017
Program evropskega teritorialnega sodelovanja Območje Alp 2014-2020

Program  Območje Alp (Alpine Space)  je  transnacionalni program sodelovanja EU ,...

13.03.2017
1. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 1. javni razpis za podukrep 19.3...

10.01.2017
2. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 2. javni razpis za podukrep 4.2...

16.12.2016
6. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 6. javni razpis za podukrep 4.1...

28.11.2016
7. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  je objavilo  7. javni razpis za podukrep...

28.11.2016
1. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo 1. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora...

28.11.2016
Prvi javni razpis za podukrep 3.1 podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 1. javni razpis za podukrep 3.1...

14.11.2016
Spletna anketa o informiranju in obveščanju javnosti o evropskih sredstvih

Podjetje Mk-projekt v okviru vrednotenja komunikacijskega načrta informiranja in obveščanja...

08.11.2016
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v...

02.11.2016
5. javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 5. javni razpis za Podukrep 4.1...

02.11.2016
Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2016.

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za pred-financiranje projektov...

19.10.2016
4. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe

Predmet javnega razpisa:    naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene...

27.06.2016
2. javni razpis za Podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Predmet javnega razpisa  so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju...

10.06.2016
3. javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških...

10.06.2016
Javni razpis za ukrep subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo  javni razpis za ukrep...

05.06.2016
Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2016

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in...

20.05.2016
1. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

  Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo...

29.04.2016
Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji

  RRA Koroška je objavila drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in...

18.03.2016
Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje

Mariborska razvojna agencija p.o. je objavila drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala...

18.03.2016
Javni razpis za 4. ukrep uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 4. ukrep uredbe...

07.03.2016
Javni razpis za 3. ukrep uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 3. ukrep uredbe Pomoč...

05.03.2016
Javni razpis za 2. ukrep uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 2. ukrep uredbe Pomoč...

04.03.2016
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za operacijo ureditev...

26.02.2016
1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 -...

20.02.2016
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za operacijo naložbe v...

19.02.2016
1. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo  1.  javni razpis za podukrep...

12.02.2016
Projekt AQUA v oddaji Dobro jutro

S ponosom priporočamo ogled oddaje Dobro jutro, kjer se predstavi Projekt AQUA, AKTIVNO IN KVALITETNO...

04.02.2016
Javni razpis za »RRI V VERIGAH IN MREŽAH VREDNOSTI«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za gospodarski razvoj in...

01.02.2016
Slovenija zelo uspešna pri črpanju EU sredstev v letu 2015

Z veseljem sporočamo, da  je bila Slovenija  v letu 2015 nadpovprečno uspešna pri...

21.01.2016
Javni razpis neposrednih posojil v letu 2015–2016 za pospeševanje razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren - Kostanjevica, Občini Renče - Vogrsko in Občini Šempeter – Vrtojba

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je objavil Javni razpis neposrednih posojil v letu...

12.01.2016
Measuring smartness of innovation policy

Preberite si članek Measuring smartness of innovation policy , katerega soavtorica je mag. Karin...

29.12.2015
Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski...

24.12.2015
Javni razpis za dodeljevanje garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji

Izvajalec javnega razpisa je Regionalni razvojni center Koper.   Predmet javnega...

24.12.2015
Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Program sodelovanja Interreg SI-AT se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v...

23.12.2015
Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska

Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska se financira iz Evropskega...

22.12.2015
Evropska komisija sprejela nov program čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo

  Evropska komisija je v okviru pobude Interreg sprejela nov program čezmejnega...

16.12.2015
Prvi razpis v okviru čezmejnega programa Slovenija-Hrvaška 2014-2020 se pričakuje v januarju 2016

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je organizirala dogodek ...

09.12.2015
Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je objavila javni razpis garancij za bančne kredite mikro,...

30.11.2015
Pregled razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v skladu z Operativnim programom za izvajanje...

18.11.2015
Javni razpis za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme Posavje

Predmet razpisa  je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v regiji Posavje za bančne kredite, ki jih Regionalna razvojna agencija Posavje razpisuje v sodelovanju z bankami NLB d.d., Banko Koper d.d. in Delavsko hranilnico d.d.

03.11.2015
OBJAVLJEN JE RAZPIS ERASMUS+ 2016

V Uradnem listu Evropske unije je objavljen   Razpis Erasmus + 2016.   Erasmus+ je...

28.10.2015
Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018

Fundacija za šport razpisuje javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018.

19.10.2015
Več sredstev za inovativna mala in srednja podjetja

  Evropska komisija pripravlja nov proračun za nepovratne finančne spodbude malim in...

15.10.2015
Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji

Regionalna razvojna agencija Gorenjske objavlja javni razpis za mikro, mala in srednja podjetja v...

12.10.2015
Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja javni razpis za ugodna posojila podjetniškim...

25.09.2015
Program Interreg praznuje 25 let!

Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS), bolj znano kot Interreg je eden od dveh ciljev kohezijske...

24.09.2015
Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija

Izvajalec javnega razpisa Razvojni center Novo mesto d.o.o. objavlja javni razpis kreditov in...

18.09.2015
Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme Savinjske regije

Izvajalec javnega razpisa Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. objavlja javni razpis kreditov in...

18.09.2015
Drugi javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja drugi javni razpis za ugodna posojila projektom na...

11.09.2015
Projekt AQUA obiskala veleposlanica Norveške

V sredo, dne 02.09.2015, si je  veleposlanica Norveške , njena ekscelenca gospa  Tove...

09.09.2015
Prispevek RTV o magični Parenzani

Na spodnji povezavi si lahko ogledate prispevek o Parenzani – najboljši tematski poti na...

20.08.2015
Predstavitev rezultatov evalvacije Operativnega programa Slovenija 2014-2020

MK projekt bo predstavil rezultate predhodnega vrednotenja Operativnega programa Slovenija...

19.06.2015
Vloga na Erasmus+ KA1 ob podpori MK projekta‎ dosegla najvišje število točk

Znani so rezultati razpisa spomladanskega roka Erasmus+ Ključni ukrep 1 – Učna mobilnost...

29.05.2015
MK projekt, d.o.o. na Slovenskem podjetniškem dnevu 2015

       

20.05.2015
Strategija pametne specializacije – odprt poziv!

Pametna specializacija predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer...

11.05.2015
MK projekt, d.o.o. praznuje 10 let!

Na današnji dan, 11. maja 2005 , torej pred natanko 10-imi leti  je bilo ustanovljeno...

11.05.2015
MK projekt, d.o.o. izbran za izvajalca končnega vrednotenja Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013

MK projekt, d.o.o. je bil preko javnega naročila izbran za izvajalca končnega vrednotenja...

22.04.2015
MK projekt z »Mladim svetovalcem« za leto 2014

  S ponosom obveščamo, da je sodelavec/vodja projektov, Matevž Premelč, včeraj,...

22.04.2015
MK projekt, d.o.o. na Twitter-ju!

Za lažje spremljanje aktualnih razpisov smo na priljubljenem družbenem omrežju Twitter ustvarili...

13.04.2015
Seminar »ECQA Certificirani vodja EU projektov«

V mesecu aprilu (8., 15. in 22.4.) v Centru za poslovno usposabljanje (GZS) poteka 3-dnevni seminar...

10.04.2015
Nudenje strokovne pomoči LAS-om

V novem programskem obdobju 2014-2020 so LAS-i predstavljeni pred nov izziv - pripravo strategije...

09.04.2015
Brezplačni informativni sestanki za občine

V podjetju MK PROJEKT, d.o.o. vam nudimo vso strokovno podporo in vam z znanjem in izkušnjami...

07.01.2015
MK Projekt uspešno zaključil predhodno vrednotenje Operativnega programa

S sprejemom Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 , ki...

06.01.2015
15.10.2014 - Prvi javni razpis za start-up podjetja in podjetja s potencialom za rast

V drugi polovici novembra bo MRA v sodelovanju z RRA Koroška v okviru Programa spodbujanja...

21.10.2014
13.10.2014 - Ortenia - apartmaji v naravi prejeli priznanje ZAPS - Zeleni svinčnik 2014

  Naložba podjetja MK projekt d.o.o. v visokokakovostne , nizko-energetske, eko...

13.10.2014
17.09.2014 - MK projekt se predstavi in svetuje na sejmu AGRA

Podjetje MK projekt, d.o.o. se je dne 24.08.2014 udeležilo že 52. mednarodnega...

17.09.2014
17.09.2014 - MK projekt predstavil rezultate vmesnega vrednotenja Pokolpje 2016

Podjetje MK projekt, d.o.o. je v sodelovanju s Slovenskim društvom evalvatorjev (SDE)...

17.09.2014
Predstavitev podjetja MK projekt, d.o.o. na 52. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu

Podjetje MK projekt, d.o.o. se bo v nedeljo, 24.8.2014 predstavilo na 52. mednarodnem...

21.08.2014
05.08.2014 - Objavljeno končno poročilo MK projekta: Vmesno vrednotenje Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016

Razvojni center Novo mesto d.o.o., je dne 17.3.2014 izvedel postopek oddaje naročila »Priprava...

05.08.2014
28.07.2014 - SID banka za jesen napovedala tri nove kreditne linije

SID banka, ki je skupaj s pristojnim ministrstvom ob letošnjem polletju spremenila nekatere...

28.07.2014
28.07.2014 - Evropska komisija napovedala 100 milijonov EUR vreden instrument „Hitra pot do inovacij“ in pet nagrad za inovacije v okviru Horizon 2020

Evropska komisija je 22. julija 2014 napovedala 100 milijonov evrov vreden instrument „Hitra pot...

28.07.2014
25.07.2014 - Najava objave 2. Javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

V okviru programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja« je Javni sklad RS za razvoj...

25.07.2014
25.07.2014 - Najava Javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju 2014-2015

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo predvidoma avgusta 2014 , objavilo Javni...

25.07.2014
23.07.2014 - Objavljen javni razpis COSME za spodbujanje trajnostnih turističnih produktov na nadnacionalni ravni

Objavljen je prvi razpis iz finančnega programa COSME 2014-2020, ki je namenjen doseganju ciljev...

23.07.2014
17.07.2014 - Objava dveh razpisov MKO-ja za predelavo in trženje ter za produktivne naložbe v ribogojstvo

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO ) jutri v Uradnem listu RS...

17.07.2014
14.05.2014 - Najava javnega razpisa LIFE 2014

Obveščamo vas, da je NAJAVLJEN prvi rok za zbiranje projektnih predlogov LIFE v novi finančni...

14.05.2014
09.05.2014 - MK projekt podprl nadarjene mlade talente s področja managementa in glasbe

  Pri MK projektu smo sodelovali na dobrodelni dražbi letošnjega Managerskega...

19.05.2014
09.04.2014 - Uspešno odobren projekt v izvedbi MK projekt iz programa LIFE+

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je za sofinanciranje iz programa LIFE+ , sklada EU za...

10.04.2014
31.03.2014 - MK projekt med finalisti projektov uporabe OVE

  MK projekt, d.o.o. , vas vljudno vabi k spletnemu glasovanju, ki bo potekalo od 31....

31.03.2014
27.03.2014 - Javna predstavitev vmesnih rezultatov procesa predhodnega vrednotenja OP za izvajanje EU kohezijske politike v obdobju 2014-2020

V okviru izvajanja Predhodnega vrednotenja in celovite presoje vplivov na okolje z dodatkom za varovana...

27.03.2014
21.03.2014 - Potrjen delovni načrt programa LIFE za obdobje 2014-2017

Evropska komisija je 19. marca letos sprejela delovni načrt programa LIFE za obdobje 2014-2017 ....

21.03.2014
17.03.2014 - Družba MK projekt sodelovala pri uspešno pridobljeni finančni spodbudi podjetja Hella Saturnus

Družba MK projekt, d.o.o. , je uspešno sodelovala pri pripravi potrebne poslovne...

18.03.2014
17.02.2014 - Uradni preklic Javnega Javnega povabila podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013

V petek, 14.02.2014, je bil v Uradnem listu RS, št. 12, objavljen preklic Javnega povabila...

17.02.2014
30.1.2014 - Zaprtje Javnega razpisa P7 - mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad na prvi rok za oddajo vloge na Javni...

30.01.2014
29.1.2014 - Podaljšana oddaja prijav na razpis U121

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v petek,...

29.01.2014
23.1.2014 - Evropska nepovratna sredstva za MSP podjetja

Po uspešno zaključenem 7. operativnem programu v obdobju 2007 – 2013, je Evropska...

23.01.2014
15.01.2014 - Novih 100 mio finančnih spodbud v letu 2014

V letu 2014 bo Slovenski podjetniški sklad ponudil novih 100 mio EUR finančnih spodbud, ki...

16.01.2014
13.01.2014 - V pripravi nov program medregionalnega sodelovanja INTERREG EUROPE 2014-2020

Za novo finančno perspektivo 2014-2020 je v pripravi nov program medregionalnega sodelovanja INTERREG...

13.01.2014
30.12.2013 - Uspešno smo prijavili 4 projekte na 3. JR OP IPA SI - HR 2007-2013

V Podčetrtku je 18. 12. 2013 na 8. seji zasedal Skupni nadzorni odbor za Operativni program...

30.12.2013
24.12.2013 - Slovenski podjetniški sklad v novo leto z ugodnimi mikrokrediti

V začetku leta, predvidoma 3.1.2014, bo Slovenski podjetniški sklad objavil Javni razpis za...

24.12.2013
23.12.2013 - 2. Razpisni rok EGP in NFM

Obveščamo vas, da so znani drugi prijavni roki NFM/EGP, in sicer:   -...

23.12.2013
23.12.2013 - Nacionalna priznanja jabolka kakovosti 2013

Nacionalna priznanja Jabolka kakovosti se podeljujejo najboljšim zaključenim projektom v...

23.12.2013
04.12.2013 - Prihodnost virov financiranja v novi finančni perspektivi 2014-2020

Spoštovani sedanji in bodoči prejemniki EU sredstev!   Smo na pragu novega...

04.12.2013
29.10.2013 - Otvoritev novega centra za testiranje in razvoj programov @life

  V torek, 29. 10. 2013 je predsednik RS Borut Pahor otvoril nov center za testiranje in...

31.10.2013
15.10.2013 - MK projekt - predavatelj na konferenci Energetska učinkovitost v hotelski industriji

  Na Ljubljanskem gradu so se 15. 10. 2013 zbrali priznani energetski strokovnjaki,...

20.10.2013
10.10.2013 - Slovenski podjetniški sklad napoveduje novo finančno injekcijo za zagon gospodarstva

Do meseca oktobra je bilo podprtih že 476 podjetij, ki jim je skupno namenjeno 43,1 mio EUR različnih...

10.10.2013
27.09.2013 - Najava novih programov SID banke za mala in srednje velika podjetja

SID banka bo v okviru Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih...

27.09.2013
24.09.2013 - MK projekt za RS predhodno (ex-ante) vrednoti operativni program 2014-2020

  Družba MK projekt, d.o.o. , kot izkušeno in zaupanja vredno svetovalno podjetje...

24.09.2013
26.8.2013 - Objava dveh novih razpisov iz PRP v vrednosti 18 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo v petek, 30. avgusta, v Uradnem listu RS objavilo dva javna...

26.08.2013
7.8.2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo septembra 2013 objavilo Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013

Namen javnega razpisa bo krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem...

13.08.2013
25.07.2013 - Evropska Komisija razpisala 2 milijona evrov za financiranje eko-inovacij

Evropska Komisija je v okviru Programa za konkurenčnost in inovacije je objavila javni razpis za...

25.07.2013
23.7.2013 - Nov terminski načrt objave kmetijskih javnih razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svojih spletnih straneh objavilo okvirni terminski načrt...

23.07.2013
23.7.2013 - Prihajajoča javna poziva »Razvoj regij«

Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo (MGRT) bo v petek , 26.7.2013 , objavilo 7. Javni...

23.07.2013
15.7.2013 - Najbolj aktualne informacije z Otvoritvenega dogodka izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP

Podjetje MK projekt d.o.o. se je udeležilo Otvoritvenega dogodka izvajanja Norveškega...

15.07.2013
8.7.2013 - Slovenija pridobila sofinanciranje treh LIFE+ projektov, v Bruselj pa poslala 34 novih projektnih predlogov

Evropska komisija je 3. julija sporočila, da bo iz programa LIFE+ , to je sklada EU za okolje,...

08.07.2013
1.7.2013 - S pomočjo MK projekta do odprtja novega razvojnega centra SILIKO

Danes so na Vrhniki na mestu nekdanje tovarne usnja odprli razvojni center podjetja Siliko d.o.o. ,...

02.07.2013
21.06.2013 - Dosežen sporazum glede EU proračuna za obdobje 2014-2020

Evropski parlament in Svet ministrov EU sta dosegla...

21.06.2013
Javni razpis za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013 – 2014 - Produkt P4

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nove tehnološke opreme ,...

21.06.2013
03.06.2013 - Vlada RS sprejela Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013

Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila s trenutnim stanjem na področju črpanja...

03.06.2013
28.05.2013 - Najava javnega razpisa za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013

Predvidoma junija 2013 bo Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva,...

29.05.2013
28.05.2013 - Zaprtje javnega razpisa

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je včeraj 27. 5. 2013 ob 24. uri zaprlo javni razpis...

28.05.2013
21.05.2013 - Odobren projekt MK projekt-a drugo uvrščen na Javnem razpisu e-storitve 2012-2014

Na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport , so bili objavljeni...

21.05.2013
08.05.2013 - Odprti javni razpisi s področja spodbujanja internacionalizacije

Obveščamo vas, da so trenutno odprti trije javni razpisi s področja spodbujanja...

14.05.2013
25.04.2013 - Objava razpisa za PRP ukrep 123 za gospodarske družbe, s. p., zadruge in zavode v vrednosti 14 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) bo 26.4.2013 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za...

25.04.2013
22.04.2013 - Objava 6. javnega razpisa iz naslova ukrepa 112 - pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS...

22.04.2013
19.04.2013 - MK projektov golf turnir

  Kot ponosni generalni sponzor vas vabimo na mednarodni menedžerski golf turnir MK...

19.04.2013
15.04.2013 - Najava dveh javnih razpisov s področja spodbujanja internacionalizacije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo tudi v letu 2013 sofinanciralo javni razpis...

15.04.2013
10.04.2013 - Sredstva Spirita za podjetništvo, internacionalizacijo in turizem

Javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma SPIRIT...

10.04.2013
MK projekt na Finančnem sejmu Kapital 2013

FINANČNI SEJEM KAPITAL 2013, ki bo potekal v času od 24. do 25. aprila 2013 v Cankarjevem domu v...

09.04.2013
03.04.2013 - Najava razpisa ECO INNOVATION 2013

Evropska komisija najavlja razpis ECO INNOVATION , ki bo omogočil povezavo med raziskovanjem in...

04.04.2013
29.03.2013 - Vinar, ki je Bruselj prepričal, da mu je dal denar

Marinko Rodica , vinar s slovenskega Primorja, ki stavi na ekološko pridelavo vina je s svojimi...

29.03.2013
28.03.2013 - Mednarodna konferenca SLOVECRO - MK projekt med predavatelji

Vabimo vas na mednarodno konferenco SLOVECRO , ki bo potekala od 11. do 13. aprila 2013 v...

28.03.2013
27.03.2013 - Objava razpisa za PRP ukrep 121, za prilagoditve na nove izzive v kmetijstvu, v vrednosti 8 mio EUR

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), bo v petek, 29.03.2013 v Uradnem listu RS objavilo javni...

27.03.2013
25.03.2013 - Slovenski podjetniški sklad v dveh mesecih odobril kar 211 mikrokreditov mikro in malim podjetjem

Zaradi premostitve bančnega krča je Slovenski podjetniški sklad omogočil mikro in malim...

26.03.2013
22.03.2013 - 1,5 mio EUR za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurju

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo v današnjem Uradnem listu Republike...

22.03.2013
21.03.2013 - Evropska sredstva za prenovo večnamenskih dvoran Bonifika in Podmežakla

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne...

22.03.2013
14.3.2013 - MK projekt izobražuje skupino v Beogradu

Od 11. do 14. marca 2013 sta vodilna svetovalca podjetja MK projekt, d.o.o. mag. Karin Žvokelj...

26.03.2013
08.03.2013 - Sredstva za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti, so še na voljo

Na drugo odpiranje vlog, prispelih na Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za...

08.03.2013
07.03.2013 - Objava popravka razpisa za ukrep izboljšanja in razvoj infrastrukture - komasacije in agromelioracije na komasacijskih območjih

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z današnjim dnem obvešča vse upravičence, da bo v...

07.03.2013
07.03.2013 - Dodatnih 42,5 milijonov evrov za izvedbo sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti

Vlada RS je na danšnji redni seji sprejela sklep, da se dodelijo dodatne pravice porabe za namen...

07.03.2013
01.03.2013 - Vlada RS sprejela Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013

Vlada RS se je na redni seji dne 28.02.2013 seznanila s trenutnim stanjem na področju črpanja...

01.03.2013
01.03.2013 - Objava javnih razpisov za območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo v današnjem Uradnem listu Republike...

01.03.2013
21.02.2013 - Objava 2 javnih razpisov v okviru programa Intelligent Energy Europe

Objavljena sta 2 razpisa v okviru programa Intelligent Enery Europe, in sicer:   1....

21.02.2013
20.02.2013 - Objava 7. poziva za zbiranje projektnih predlogov LIFE+ za leto 2013

V Uradnem listu Evropske Unije z dne 19. 2. 2012 je bil objavljen 7. razpis programa LIFE+ za zbiranje...

20.02.2013
14.2.2013 - MK projekt na mednarodni konferenci 2013 Adria Hotel Forum

Predstavniki družbe MK projekt so preko hrvaškega partnerskega podjetja Eufondia sodelovali kot predavatelji in udeleženci okrogle mize na mednarodni konferenci 2013 Adria Hotel Forum, ki se je odvijala dne 13. in 14. februarja 2013, v hotelu Westin v Zagrebu.

19.02.2013
14.02.2013 - Najava 7. poziva za projektne predloge v okviru programa LIFE+

14.02.2013    Najavljena je objava  7. poziva za projektne predloge v okviru...

14.02.2013
13.2.2013 - Zaprtje javnega razpisa mikrokrediti (P7 2012)

Zaradi velikega števila vlog bodo sredstva po razpisu P7 2012 – Mikrokrediti za mikro in...

18.02.2013
01.02.2013 - Objavljenih šest javnih razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo danes v Uradnem listu Republike Slovenije...

01.02.2013
31.1.2013 - Forum 100% Start:up o vitkih in agilnih start-up podjetjih

6. februarja s pričetkom ob 12. uri bo v Tehnološkem parku Ljubljana potekal tradicionalni...

31.01.2013
25.01.2013 - Pridobitev ugodnih garancij za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte (P1 TIP 2012)

Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo pridobiti ugoden kredit za izvedbo tehnološko...

25.01.2013
25.01.2013 - Vlada RS sprejela akcijski načrt Mednarodni izzivi 2013 – Partnerstvo za spodbujanje mednarodnega poslovanja slovenskih podjetij

Vlada RS je 24.01.2013 na redni seji sprejela akcijski načrt  Mednarodni izzivi 2013 –...

25.01.2013
V. javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih

Predmet razpisa: Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz...

25.01.2013
V. javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih

Predmet razpisa: Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz...

25.01.2013
22.01.2013 - Slovenski podjetniški sklad za javni razpis "Mikrokrediti za mikro in mala podjetja" prejel kar 143 vlog

Slovenski podjetniški sklad je konec lanskega leta objavil javni razpis "Mikrokrediti za...

22.01.2013
22.01.2013 - Zaprtje Javnega razpisa raziskovalni vavčer

Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za sofinanciranje raziskav...

22.01.2013
18.01.2013 - Najava Povabila k oddaji načrtov porabe za sofinanciranje občinskih naložb

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo najavo Povabila k oddaji načrtov...

18.01.2013
18.01.2013 - Obvestilo glede drugega odpiranja Javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012

Obvestilo glede drugega odpiranja Javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012,...

18.01.2013
18.01.2013 - Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007–2013

Vlada RS je na redni seji dne 17.01.2013 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju...

18.01.2013
18.01.2013 - Objava razpisa za izboljšanje in razvoj infrastrukture - komasacije in agromelioracije na komasacijskih območjih - ukrep 125

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo v Uradnem listu RS, predvidoma 25. 1. 2013, objavilo nov javni...

18.01.2013
Javni razpis MEDIA 2007 – Podpora za razvoj produkcijskih projektov – igrani filmi, ustvarjalni dokumentarni filmi in animacije – Samostojni projekti, skupine projektov in skupine projektov v drugi fazi

Opis: V okviru programa Media 2007 je objavljen javni razpis, katerega cilj je z...

17.01.2013
Javni razpis MEDIA 2007 – Avdiovizualni festivali - Razpis za zbiranje predlogov

Opis: V okviru programa Media 2007 je objavljen javni razpis, namenjen podpori avdiovizualnim...

17.01.2013
Javni razpis Kultura (2007-2013): Sklop 1.3.5 - Projekti sodelovanja s tretjimi državami

Opis in cilji: Cilj tega sklopa je podpora projektom kulturnega sodelovanja, katerih namen je...

17.01.2013
Javni razpis MEDIA 2007: Razpis za zbiranje predlogov - Promocija/Dostop do trgov

Opis in cilji: Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti ukrepe in dejavnosti, ki...

17.01.2013
Javni razpis MEDIA 2007: Razpis za zbiranje predlogov – Razvoj, distribucija,promocija in usposabljanje - i2i Audiovisual

Namen razpisa: Namen te podpore je olajšati neodvisnim evropskim producentskim...

17.01.2013
Javni razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa 2013

Predmet razpisa: V okviru delovnega programa 2012 »Ljudje« Sedmega okvirnega...

17.01.2013
Call for proposals for Social Policy Experimentations - VP/2012/007

Opis: Evropska komisija je v okviru programa Progress objavila javni razpis za sofinanciranje...

17.01.2013
09.01.2013 - Znani so rezultati Javnega razpisa Raziskovalni vavčer

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavilo rezultate Javnega razpisa...

09.01.2013
04.01.2013 - Objava treh novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 v vrednosti 27 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je  4. 1. 2013 v Uradnem listu RS objavilo tri javne...

08.01.2013
04.01.2013 - Zaprtje javnega razpisa za PRP ukrep 112 - Pomoč madim prevzemnikom kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je dne 04.01.2013 objavilo zaprtje javnega razpisa za ukrep Pomoč...

08.01.2013
FP7- ICT call 11- 2013

Obravnavana območja: - Raziskave - Industrija - Inovacije - Nove...

08.01.2013
FP7 - People - Marie Curie - Career Integration Grants (CIG) – 2013

Obravnavana območja: - Zaposlovanje - Raziskave - Inovacije - Nove...

08.01.2013
Call for proposals 2013 for actions under the programme “Intelligent Energy – Europe”

Upravičene regije: - EU - Norveška - Islandija -...

08.01.2013
Javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa...

07.01.2013
04.01.2013 - Znani so rezultati Javnega razpisa KROP 2012

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo rezultate Javnega razpisa za krepitev...

04.01.2013
Javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe na vodovarstvenih območjih

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova...

07.01.2013
8. javni razpis iz naslova ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz...

07.01.2013
8. javni razpis iz naslova ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz...

07.01.2013
Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2013

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva od...

07.01.2013
02.01.2013 - Najava objave treh javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja RS 2007-2013

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo predvidoma 4. 1. 2013 v Uradnem listu RS objavilo tri javne...

02.01.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2013 URE-SUB_PO-SP_2013/01

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovra­tne finančne spodbude...

02.01.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2013 URE-SUB_PO-SP_2013/01

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovra­tne finančne spodbude...

02.01.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2013 URE-SUB_GOS-JS_2013/01

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove,...

02.01.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2013 URE-SUB_GOS-JS_2013/01

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove,...

02.01.2013
28.12.2012 - Najava javnih razpisov s strani MGRT za leto 2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS je objavilo seznam javnih razpisov, v okviru...

28.12.2012
27.12.2012 - Najava objave štirih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti skoraj 23 milijonov EUR

  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo predvidoma 28. 12. 2012 v Uradnem listu RS...

27.12.2012
Javni razpis Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2012)

Predmet razpisa: Predmet razpisa so mikrokrediti za mikro in mala podjetja , ki jih...

27.12.2012
21.12.2012 - Najava razpisa za zagon inovativnih podjetij P2 v letu 2013

  Slovenski podjetniški sklad bo v letu 2013 ponovno objavil javni razpis za prejem...

21.12.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev ne­povratnih finančnih spodbud (v...

14.12.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev ne­povratnih finančnih spodbud (v...

14.12.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev ne­povratnih finančnih spodbud (v...

14.12.2012
Peti javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Evropskega...

10.12.2012
07.12.2012 - Objava 5. javnega razpisa za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«

07.12.2012   Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo danes objavilo...

07.12.2012
Javni razpis za ukrep 312 – Podpora razvoju in ustanavljanju mikro podjetij za leto 2012

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa...

07.12.2012
Javni razpis za ukrep 312 – Podpora razvoju in ustanavljanju mikro podjetij za leto 2012

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa...

07.12.2012
Javni razpis za ukrep 312 – Podpora razvoju in ustanavljanju mikro podjetij za leto 2012

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa...

07.12.2012
Peti javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Evropskega...

10.12.2012
04.12.2012 - Najava razpisa za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij

04.12.2012   Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča, da bo predvidoma v...

04.12.2012
19.11.2012 - Objava razpisa za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2012

19. 11. 2012   Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo predvidoma 30. 11. 2012...

19.11.2012
16.11.2012 - Najava poziva za prijavo projektov v okviru programa LIFE+

16.11.2012   Glede na dosedanji uspeh programa LIFE+ načrtuje Evropska komisija za ta...

16.11.2012
13.11.2012 - Informacija o poteku priprav programov Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma

13.11.2012   Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o poteku...

13.11.2012
12.11.2012 - Objavljeni razpisi v okviru programa Vseživljenjsko učenje 2013

12.11.2012   Objavljeni so razpisi v okviru programa Vseživljenjsko učenje za leto...

12.11.2012
06.11.2012 - Objavljen je nov terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007-2013

06.11.2012 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo nov terminski načrt objave...

06.11.2012
Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za...

05.11.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2012 z oznako 003/2012

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove...

05.11.2012
30.10.2012 - Objava tretjega razpisa v okviru programa Pokolpje 2016

30. 10. 2012   Vsi podjetniki, tako tisti, ki že imajo podjetje registrirano na...

30.10.2012
Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za...

29.10.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 z oznako z oznako 002/2012

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove...

29.10.2012
Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2013, 2014 in 2015

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo...

29.10.2012
Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2013, 2014 in 2015

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo...

29.10.2012
Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2013

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov...

29.10.2012
Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2013

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov...

29.10.2012
10.10.2012 - MK projekt predstavlja rezultate vrednotenja ukrepov za spodbujanje raziskovalno razvojnih aktivnosti v gospodarstvu in institucijah znanja

10.10.2012   V okviru Evropskega tedna podjetništva (...

10.10.2012
03.10.2012 - Objava Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012)

 03.10.2012   Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo Javni razpis...

04.10.2012
01.10.2012 - Objava Javnega razpisa Raziskovalni vavčer

 01.10.2012   Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport je objavilo...

09.10.2012
Javni razpis Raziskovalni vavčer

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih...

03.10.2012
Javni razpis Raziskovalni vavčer

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih...

02.10.2012
Javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih...

05.10.2012
Javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih...

05.10.2012
Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012)

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz...

24.09.2012
Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012)

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz...

25.09.2012
Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012 - 2014

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja novih in...

24.09.2012
Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012 - 2014

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja novih in...

17.09.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U07 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

24.09.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U07 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

24.09.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U07 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

12.09.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U06 - Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih sistemov

  Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih...

11.09.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U08 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa Učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnem in storitvenem sektorju

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

11.09.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U03 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji

  Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih...

11.09.2012
Javni razpis PETROLURE/P/2012/U02/02 - Nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

11.09.2012
Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje projektov horizontalnih mrež...

11.09.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U03 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji

  Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih...

24.09.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U06 - Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih sistemov

  Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih...

24.09.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U06 - Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih sistemov

  Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih...

24.09.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U03 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji

  Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih...

24.09.2012
11.09.2012 - Odprt javni razpis za strateške projekte v okviru Jadranskega čezmejnega programa IPA

11.09.2012    Organ upravljanja Jadranskega čezmejnega programa IPA (Dežela...

11.09.2012
Javni razpis PETROLURE/P/2012/U02/02 - Nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

27.09.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U08 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa Učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnem in storitvenem sektorju

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

27.09.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U08 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa Učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnem in storitvenem sektorju

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

27.09.2012
Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje projektov horizontalnih mrež...

27.09.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U04 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

13.08.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U09 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo uvajanja sistemov upravljanja z energijo

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

13.08.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U09 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo uvajanja sistemov upravljanja z energijo

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

27.09.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U09 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo uvajanja sistemov upravljanja z energijo

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

27.09.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U04 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

27.09.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U04 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

27.09.2012
Javni razpis PETROLURE/J/2012/U02 - Nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

08.08.2012
Javni razpis PETROLURE/J/2012/U02 - Nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

27.09.2012
02.08.2012 - Predobjava javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev v letih 2012 – 2014

02.08.2012   Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in...

02.08.2012
Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012 - KROP 2012

Predmet javnega razpisa: Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z...

30.07.2012
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja...

30.07.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U05/02

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

23.07.2012
Javni razpis PETROLURE/J/2012/U01

Predmet javnega razpisa: Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe...

23.07.2012
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U10

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud...

23.07.2012
20.07.2012 - Najava Javnega razpisa Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2012 – 2015

20.07.2012   Predvidoma 27. 7. 2012 bo objavljen Javni razpis za sofinanciranje...

20.07.2012
Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-2013

  Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve...

16.07.2012
Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 (P2B)

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa so subvencije za zagon inovativnih podjetij,...

13.07.2012
2. javni razpis za Ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju rastlinske pridelave

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz...

13.07.2012
11.07.2012 - Najava Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega socialnega sklada za sofinanciranje krepitve razvojnih oddelkov v podjetjih (KROP 2012)

11.07.2012     Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo predvidoma...

11.07.2012
05.07.2012 - Najava razpisa za posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju rastlinske pridelave

05.07.2012   Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da...

05.07.2012
05.07.2012 - Dodeljena sredstva projektu Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču

05.07.2012   Sodelovali smo pri projektu »Poglobitev vplovnega kanala v bazen I...

05.07.2012
Javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju prašičereje

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz...

02.07.2012
Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2012

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za začetne...

02.07.2012
Poziv COST - Evropsko sodelovanje v znanosti in tehnologiji - 2012

Predmet poziva: Poziv cilja na koordinacijo akcij med znanstvenimi, tehnološkimi,...

29.06.2012
Poziv FP7 - ENIAC - 2012 - 2 (industrijski projekti na področju nanotehnologije)

  Predmet poziva: Predmet poziva je sofinanciranje projektov, ki implementirajo...

29.06.2012
Program Mladi v akciji - podukrep 4.4: Projekti, ki spodbujajo inovacije in kakovost - 2012

Predmet poziva: Predmet poziva je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo inovacije in...

29.06.2012
Program Mladi v akciji - podukrep 4.6: Partnerstva - 2012

Predmet poziva: Predmet poziva je podpora partnerstvom regionalnih in lokalnih javnih teles...

29.06.2012
Poziv COST - Evropsko sodelovanje v znanosti in tehnologiji - 2012

Predmet poziva: Poziv cilja na koordinacijo akcij med znanstvenimi, tehnološkimi,...

25.09.2012
Poziv COST - Evropsko sodelovanje v znanosti in tehnologiji - 2012

Predmet poziva: Poziv cilja na koordinacijo akcij med znanstvenimi, tehnološkimi,...

25.09.2012
27.06.2012 - Najava razpisa za posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012 za naložbe na področju prašičereje

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo predvidoma 29. 6....

27.06.2012
Javni razpis URE-GEN-I-2012 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove...

22.06.2012
Vseživljenjsko učenje: Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/20/12 - Izvajanje evropskih strateških ciljev pri izobraževanju in usposabljanju (ET 2020)

Predmet razpisa: Splošni cilj razpisa za zbiranje predlogov je spodbujati izvajanje...

22.06.2012
21.06.2012 - Najava Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti

21.06.2012   Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo predvidoma naslednji...

22.06.2012
Javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2012

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih...

22.06.2012
Javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v mikro, malih in srednje velikih podjetjih v Pomurski regiji

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinancira­nje manjših...

22.06.2012
Javni razpis »Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini« (JR 3/2012-446)

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinancira­nje upravičenih...

22.06.2012
Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009–2012

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega poziva je financiranje raziskoval­nih programov...

22.06.2012
Javni razpis »Tržne raziskave na novih tujih trgih 2012«

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav...

20.06.2012
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2013 - 2014

  Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih...

20.06.2012
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2012

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s...

20.06.2012
3. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

Predmet javnega povabila: Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja zaposlenih. Z...

20.06.2012
Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela...

19.06.2012
Javni razpis PETROLURE/J/2012/U07

Predmet javnega razpisa: Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe...

19.06.2012
Javni razpis PETROLURE/P/2012/U07

Predmet javnega razpisa: Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe...

19.06.2012
Javni razpis za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2012)

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s...

08.06.2012
Javni razpis PETROLURE/P/2012/U01

Predmet javnega razpisa: Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe...

08.06.2012
Javni razpis PETROLURE/P/2012/U02

  Predmet javnega razpisa: Namen razpisa je zmanjšanje rabe električne...

08.06.2012
Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil sklada...

01.06.2012
Javni razpis za primarno kmetijsko pridelavo

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil sklada...

01.06.2012
Podpora transnacionalnim tematskim turističnim proizvodom kot sredstvo za povečanje konkurenčnosti in trajnosti evropskega turizma 43/G/ENT/CIP/12/B/N02S022

Predmet in cilji poziva: Splošni cilj poziva je povečanje konkurenčnosti in...

31.05.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2012 - URE-SUB_GOS-JS_2012/01

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove,...

30.05.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 - URE-SUB_PO-SP_2012/01

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude pravnim...

30.05.2012
Javni razpis G 1/12 za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove...

30.05.2012
Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2012

Namen in predmet javnega razpisa: Namen tega razpisa je sofinanciranje oziroma podpora...

23.05.2012
14.05.2012 - Predstavitev in objava Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje projektov iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«

14.05.2012   V ponedeljek, 14. 5. 2012, sta minister za gospodarski razvoj in...

15.05.2012
Javni razpis za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2012–2014

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega poziva je izbor opera­cij, katerim se dodeli...

15.05.2012
Javni razpis UREZRKO »Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih«

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za...

16.05.2012
Javni razpis UREZRKO »Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju«

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za...

16.05.2012
Javni razpis za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2012–2014

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega poziva je izbor opera­cij, katerim se dodeli...

25.09.2012
10.05.2012 - Objava javnega razpisa CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2012

10.05.2012   Predmet poziva so eko-inovativni projekti, povezani z eko-inovativnimi...

10.05.2012
Javni razpis CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2012

Predmet javnega razpisa: Predmet poziva so eko-inovativni projekti, povezani z...

10.05.2012
Javni razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva

Predmet javnega razpisa: Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov...

17.05.2012
20.04.2012 - Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007-2013

20.04.2012   Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo nov okvirni terminski...

03.05.2012
19. 04. 2012 – Objava mednarodnih razpisov v okviru 7. okvirnega programa (7 OP)

19. 04. 2012   Evropska komisija bo v sredini junija 2012 objavila razpise v okviru...

19.04.2012
Javni poziv - FP7- Cooperation- Call for proposals under the work programme of the Artemis Joint Undertaking

Namen: ARTEMIS ima krovni cilj zapolniti vrzel med potencialom oblikovanje produktivnosti in...

10.05.2012
Javni poziv - Call for proposals — Preparatory Action: European Partnership on Sports

Namen: Glavni cilj pripravljalnih ukrepov na področju športa je priprava prihodnjih...

10.05.2012
Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 (P2A)

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja v subjektih...

13.04.2012
13.04.2012 - Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 (P2A)

13.04.2012   Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja v subjektih...

13.04.2012
4. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna...

18.04.2012
16.04.2012 - 4. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015

16. 04. 2012   Objavljen je 4. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij...

18.04.2012
Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2012)

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo...

11.04.2012
10.04.2012 - Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2012)

10. 04. 2012   Objavljen je Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s...

11.04.2012
Javni poziv za predložitev projektnih idej v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007−2013, številka javnega poziva: 4300-58/2012

Predmet javnega poziva: Predmet tega javnega razpisa je zbiranje projektnih idej za...

18.04.2012
19. 04. 2012 - Objava Javnega poziva za predložitev projektnih idej v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013, številka javnega poziva: 4300-58/2012

19. 04. 2012 Predmet tega javnega razpisa je zbiranje projektnih idej za sofinanciranje operacij...

19.04.2012
22.03.2012 - Četrti razpis iz programa za spodbujanje konkurenčnosti v Pomurju

22.03.2012   Vlada pripravlja ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti poslovnega...

22.03.2012
Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil...

13.03.2012
12.03.2012 - Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

12.03.2012   Objavljen je J avni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam...

13.03.2012
Javni razpis PUREE1 – Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove...

27.03.2012
Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2012

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro...

20.02.2012
2. Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2012

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna...

20.02.2012
3. javni razpis OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Predmet javnega razpisa: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki...

06.02.2012
Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je spodbujanje dostopa do usposabljanja in...

06.02.2012
03.02.2012 - 3. javni razpis OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013

03.02.2012   Objavljen je 3. javni razpis OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013....

02.03.2012
6. javni razpis za ukrep 323 »Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja«

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova...

06.01.2012
7. javni razpis za ukrep 322 »Obnova in razvoj vasi«

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova...

06.01.2012
31.12.2011 - Objava šestih novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti več kot 28 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 30. 12. 2011 v Uradnem listu RS objavilo...

06.01.2012
2. Javni razpis iz naslova ukrepa 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova...

04.03.2011
Javni razpis za ukrep 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova...

13.06.2011
Javni razpis za ukrep 122 »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007–2013 za leto 2011«

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova...

06.01.2012
Javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2012

Predmet javnega razpisa: Javni razpis je namenjen podpori mladinskemu delu in spodbujanju...

23.12.2011
16.12.2011 - Novi roki za oddajo vlog na Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetju

16.12.2011   Objavljeni so novi roki za oddajo vlog na Javni razpis za krepitev...

19.12.2011
15.12.2011 - Najava javnih razpisov za podjetnike v letu 2012

15.12.2011 Slovenski regionalno razvojni sklad najavlja naslednje javne razpise, ki so...

17.01.2012
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2012

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih...

06.12.2011
06.12.2011 - Program financiranja raziskav in inovacij Obzorje 2020

06.12.2011   Evropska komisija je sprejela nov program za naložbe v raziskave in...

06.12.2011
Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega progr. športa 2012

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje...

06.12.2011
Javni projektni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2012

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega projektnega razpisa JR10–KNJIGA–2011 je...

06.12.2011
Četrti javni razpis programa Območje Alp (Alpine Space)

  Predmet javnega razpisa: Program Alpine Space 2007-2013 cilja na povečanje...

22.11.2011
Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je (so)financiranje izvajanja...

04.11.2011
Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2012, 2013 in 2014

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo...

26.10.2011
Javni razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2012

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov...

26.10.2011
3. Javni razpis za ukrep 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2011, naložbe na področju živinoreje

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz...

24.10.2011
2. Javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2011, trajni nasadi

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz...

24.10.2011
Javni poziv Pilotni projekti - Sodelovanje med javnimi institucijami in podjetji za socialno vključenost

Predmet javnega poziva: Namen poziva je postaviti pilotne projekte, ki promovirajo inovativne...

21.10.2011
Javni poziv MEDIA - Podpora za razvoj samostojnih projektov

  Predmet javnega poziva: Gre za podporo razvoju samostojnih projektov (igranih...

21.10.2011
Javni poziv MEDIA - Podpora za razvoj skupin projektov

Predmet javnega poziva: Gre za podporo razvoju skupin projektov (igranih filmov, ustvarjalnih...

21.10.2011
Javni poziv MEDIA - Podpora za razvoj interaktivnih projektov

Predmet javnega poziva: Gre za podporo razvoju interaktivnih projektov, ki morajo zajemati eno...

21.10.2011
16.9.2011 - Objava novega terminskega načrta za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007-2013 v letu 2011

16.9.2011   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov...

20.10.2011
14.10.2011 - Najavljena objava razpisov za ukrep 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

14.10.2011   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da bo...

20.10.2011
20.10.2011 - Uvrščeni smo med 3 % slovenskih podjetij z najboljšo bonitetno oceno

20.10.2011 Uvrščeni smo med 3 % slovenskih podjetij z najboljšo bonitetno...

20.10.2011
Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1B 2011)

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne  kredite s...

07.10.2011
Javno povabilo za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012-2014

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih...

10.10.2011
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2012

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje znanstve­nih...

05.10.2011
Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med RS in Rusko federacijo v letih 2012–2013

  Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinancira­nje...

05.10.2011
Javno povabilo za izvedbo projektov »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012«

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih...

29.09.2011
2. Javni poziv – Čezmejni program Hrvaška-Bosna in Hercegovina 2007-2013

Predmet javnega poziva: Namen tega poziva je spodbujanje čezmejnih mrež in partnerstev,...

21.10.2011
Javni poziv PROGRESS 2011 – socialno eksperimentiranje

Predmet javnega poziva: Namen tega poziva je spodbujanje socialnega eksperimentiranja kot...

21.10.2011
Javni razpis za izbor operacij »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2011-2014«

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja in...

02.09.2011
Javni razpis »Procesni vavčer 2011/2012«

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zunanjih...

02.09.2011
Javni razpis za ukrep 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za leto 2011

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz...

05.08.2011
Razpis IPA Adriatic (Jadranski čezmejni program IPA)

Predmet razpisa: Program financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) v okviru...

16.08.2011
Javni poziv Čezmejnega programa Srbija-Črna Gora (IPA Cross-Border cooperation Serbia-Montenegro)

Predmet javnega razpisa: Razpis je namenjen financiranju projektov dveh področij: 1....

21.10.2011
Javni poziv EIDHR – European Instrument for Democracy and Human Rights - Kosovo

Predmet javnega poziva: Namen tega poziva je sofinanciranje projektnih predlogov za...

21.10.2011
Javni poziv - IPA - Podpora vrhnjemu managementu v promociji in monitoringu enakih priložnosti in ne-diskriminatornih politik - Hrvaška

Predmet javnega poziva: Namen tega poziva je utrjevanje sodelovanja med javnim sektorjem in...

21.10.2011
Javni poziv Čezmejnega programa Hrvaška-Srbija (IPA Cross-Border Programme Croatia-Serbia 2007-2013)

Predmet javnega razpisa: Razpis je namenjen financiranju projektov na področju...

21.10.2011
Javni razpis za ukrep 323- Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz...

03.08.2011
Javni poziv FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1

Predmet javnega poziva: Namen poziva je: A) bolj dinamično upravljanje povezave med...

06.09.2011
Javni poziv FP7-INCO-2012-2

Predmet javnega poziva: Bi-regionalno usklajevanje znanstvenega in tehnološkega...

02.09.2011
Javni poziv FP7-REGPOT-2012-2013-1

Predmet javnega poziva: Namen poziva je razvijanje raziskovalnega potenciala raziskovalnih...

06.09.2011
Javni poziv FP7-INCO-2012-1

Predmet javnega poziva: Bi-regionalno usklajevanje znanstvenega in tehnološkega...

06.09.2011
Javni poziv FP7-SME-2012

Predmet javnega poziva: Namen poziva je krepitev inovacijskih sposobnosti evropskih MSP in...

10.10.2011
Javni poziv FP7-ERANET-2012-RTD

Predmet javnega poziva: Namen ERA-NET sheme je razviti in okrepiti koordinacijo nacionalnih...

11.10.2011
Javni poziv FP7-2012-NMP-ICT-FoF (Tovarne prihodnosti)

Predmet javnega poziva: Namen poziva je pomoč evropskim proizvodnim podjetjem, še...

11.10.2011
Javni poziv FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB (Energy efficient Buildings)

Predmet javnega poziva: Namen poziva je dostaviti, implementirati in optimizirati gradbene...

11.10.2011
Javni poziv FP7-INFRASTRUCTURES-2012-1

  Predmet javnega poziva: Namen poziva je združiti in integrirati ključne...

12.10.2011
Javni poziv FP7-TRANSPORT-2012-MOVE-1

Predmet javnega poziva: Namen poziva je s celovitim pristopom »transportnega...

12.10.2011
Javni poziv FP7-SSH-2012-2

  Predmet javnega poziva: Poziv se nanaša na financiranje raziskovalnih...

12.10.2011
Javni poziv FP7-2012-GC-MATERIALS

Predmet javnega poziva: Ob upoštevanju razsežnosti potenciala razvoja novih...

12.10.2011
Javni poziv FP7-REGIONS-2012-2013-1

Predmet javnega poziva: Cilj poziva je omogočiti regijam okrepiti njihove zmogljivosti za...

20.10.2011
Javni razpis - Energetska sanacija domov za starejše, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

  Predmet javnega razpisa: Predmet sofinanciranja so projekti z vsebinami...

19.07.2011
2. Javni razpis Sklada za nevladne organizacije in Sklada za male projekte v okviru partnerstva v Sloveniji

Predmet javnega razpisa: Cilj sklada za nevladne organizacije je spodbujanje prispevka...

08.07.2011
Javni razpis za sofinanciranje operacij za energ. učinkovito prenovo javne razsvetljave, obdobje 2011-2013 – UJR1

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za...

11.07.2011
Javni razpis za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom...

20.06.2011
Javni razpis za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2011

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa...

10.06.2011
VI. Javni razpis za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi v letu 2011

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa...

15.06.2011
Javni razpis »Tržne raziskave na novih tujih trgih 2011«

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje izdelave tržnih raziskav na novih trgih glede možnosti:...

17.06.2011
Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2011–2012

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvojnih projektov, ki so...

17.06.2011
Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011)

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov...

06.06.2011
Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti za vzpostavitev nove...

06.06.2011
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij podjetij na...

20.05.2011
Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2011 in 2012

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna...

02.06.2011
Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3), v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energij

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje...

16.05.2011
Grant Providers

GOLR – Joint Technical Secretariat Slovenia-Austria 2007-2013 GOLR – Joint...

06.05.2011
Developing a Project Idea

DESIGN AND IDENTIFICATION Design is crucial for identifying investment opportunities, that...

06.05.2011
Javni poziv - CIP - EIP - European Alliances for Mobile and Mobility Industries and Creative Industries

Namen javnega razpisa: Strateška podpora inovacijam v okviru programa podjetništvo in...

05.05.2011
Javni poziv - INTERREG IV C - Mediterranean Sea Basin

Namen javnega razpisa: Spodbujanje trajnostnega in harmoničnega sodelovanja v Mediteranu s...

17.06.2011
Javni poziv - IPA - Information and Communication Programme - Broadcasting the EU - Croatia

17.06.2011
Javni poziv - IPA - Broadening the Network of Social Services in the Community - Croatia

Namen javnega razpisa: Izboljšati zaposlitvene možnosti s podporo razvoju učinkovite in...

17.06.2011
Javni poziv - Javni poziv - Youth in Action - Action 4.3c - Youth Support Systems - Support to youth workers' mobility and exchanges

Namen javnega razpisa: Ta razpis za zbiranje predlogov je podpirati mobilnost mladih delavcev in...

17.06.2011
Javni razpis »Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti MŠŠ« v okviru OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova...

05.05.2011
Javni poziv - CIP Eco-Innovation: Call for Proposals 2011

Predmet javnega razpisa: Program je namenjen podpori projektom, ki se ukvarjajo s prvo uporabo oziroma...

05.05.2011
Javni razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za začetne investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij v letu 2011 in 2012

Predmet javnega razpisa: Pospeševanje razvoja malega gospodarstva in pridobitne dejavnosti...

05.05.2011
Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada vlagateljem z...

15.04.2011
Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 v okviru »Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 - 2013»

Predmet in cilj javnega razpisa: 1. Javni razpis ureja sofinanciranje projektov, ki učinkovito...

05.05.2011
Javni razpis - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom - P1 TIP 2011

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne...

05.05.2011
Javni razpis »Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2011)«

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo...

28.03.2011
LIFE + 2011

Predmet in ciljI javnega razpisa: Komisija vabi pravne osebe s sedežem v Evropski uniji, da...

05.05.2011
Javni poziv - FP7 - ENIAC Call 2011

Namen javnega razpisa: Javni razpis je namenjen industrijskim projektom na področju nanotehnologije....

05.05.2011
Javni razpis za sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja v letu 2011 – P2

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa so subvencije za podjetja v subjektih inovativnega okolja...

28.02.2011
Javni poziv - COST – European Cooperation in Science and Technology

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sodelovanje, usklajevanje in povezovanje dejavnosti v...

10.02.2011
Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2011

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dela...

07.02.2011
Javni razpis za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2011

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja...

07.02.2011
Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij ter razvoja turističnih kapacitet na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2011

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro, malih in...

07.02.2011
Javni razpis - Inovacijski vavčer 2011

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov...

05.05.2011
Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov,...

31.01.2011
Javni poziv – Intelligent Energy – Europe 2011

Predmet javnega razpisa: Nov poziv Inteligentna energija za leto 2011 je osredotočen v spodbujanje...

27.01.2011
Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja v letu 2011

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev v višini do največ 95%...

10.01.2011
3. javni razpis za ukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev-ukrep 121 za leto 2010, za naložbe na področju rastlinske pridelave

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa...

04.01.2011
Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1 v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013

Predmet, namen in cilj javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za...

04.01.2011
Javni poziv – Call 2010 – Europe for citizens programme (4 actions)

Namen javnega razpisa: Nepovratna sredstva za podporo projektom za spodbujanje aktivnega evropskega...

12.01.2011
Javni poziv - 4th call for proposals - INTERREG IVC

Namen javnega razpisa: Zbiranje predlogov v podporo sodelovanju med evropskimi regijami – 4...

10.01.2011
Javni poziv – Youth in Action – Call of Proposals 2011 – Permanent actions

Namen javnega razpisa: Poziv za zbiranje predlogov v okviru programa "Mladi v akciji"....

12.01.2011
III. Javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in agromelioracije za leto 2010

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru podukrepa...

25.11.2010
III. Javni razpis za ukrep 142 – Podpora za ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev za leto 2010

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa...

23.11.2010
Javni razpis - Call for Proposals for innovative renewable energy and carbon capture and storage projects under the NER300

Predmet javnega razpisa: Evropska komisija je objavila prvi razpis za zbiranje predlogov za...

10.01.2011
4. Javni razpis za izbor operacij prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

 Dodelitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« in dodelitev pripadajočih sredstev lastne udeležbe iz Proračuna Republike Slovenije.

25.11.2010
Razpis Programa Vseživljenjsko učenje (LLP)

Predmet javnega razpisa: Namen programa je prispevati k razvoju družbe z vrhunskim znanjem,...

12.01.2011
1. Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET CORE ORGANIC 2

Predmet javnega razpisa: Predmet 1. Javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih...

11.10.2010
Javni poziv – Media 2007 –– Podpora za razvoj produkcijskih projektov – Igrani filmi, ustvarjalni dokumentarni filmi in animacije – Samostojni projekti, skupine projektov in skupine projektov v drugi fazi – Razpis za zbiranje predlogov - EACEA/25/10

Predmet javnega razpisa: Zbiranje predlogov za razpis temelji na Sklepu št. 1718/2006/ES...

12.01.2011
Javni poziv – Media 2007 –– Podpora za razvoj interaktivnih del, namenjenih razširjanju prek spleta ali zunaj njega – Razpis za zbiranje predlogov - EACEA/26/10

Predmet javnega razpisa: Zbiranje predlogov za razpis temelji na Sklepu št. 1718/2006/ES...

12.01.2011
Javni poziv – Media 2007 –– Promocija/Dostop do trga – Razpis za zbiranje predlogov - EACEA/34/10

Predmet javnega razpisa: Zbiranje predlogov za razpis temelji na Sklepu št. 1718/2006/ES...

12.01.2011
Javni poziv – Media 2007 – Podpora za mednarodno distribucijo evropskih filmov – »Selektivna« shema 2011 – Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/29/10

Predmet javnega razpisa: Zbiranje predlogov za razpis temelji na Sklepu št. 1718/2006/ES...

12.01.2011
Javni razpis - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 B 2010)

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne...

27.09.2010
Javni poziv – Media 2007 – Razvoj, distribucija, promocija in uposabljanje – Podpora za televizijsko predvajanje evropskih avdiovizualnih del: razpis za zbiranje predlogov – EACEA/20/10

Predmet javnega razpisa: Zbiranje predlogov za razpis temelji na Sklepu št. 1718/2006/ES...

12.01.2011
Javni razpis za sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE+10

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov s programskega področja...

02.08.2010
Javni razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za začetne investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij v letu 2010

Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa so garancije RRA Mura za bančne kredite, ki jih razpisuje RRA...

26.07.2010
Javni razpis - FP7 - CAPACITIES - Research for the benefit of SMES 2011

Namen javnega razpisa: Raziskovalne dejavnosti na področjih: MSP, združenja MSP ter predstavitvenih...

26.07.2010
Tretji razpis v okviru operativnega programa – Alpine Space Programme 2007-2013

 Razpisna dokumentacija je na voljo na:...

04.10.2010
Tretji razpis v okviru operativnega programa – Alpine Space Programme 2007-2013

Predmet javnega razpisa: Odprt je tretji razpis za zbiranje predlogov projektov v okviru programa...

04.10.2010
PRO INNO Europe: Better policies and instrument in support of eco-innovation

Predmet javnega razpisa: Povezovati javne udeležence, odgovorne za inovacije z namenom spodbujanja...

13.07.2010
Javni razpis za ukrep 123 - dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom

Polni naziv javnega razpisa: Javni razpis za ukrep 123 - dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim...

18.06.2010
Promotion of cycling tourism in the European Union as means sustainable tourism development

Predmet javnega razpisa: Predmet oz. cilj javnega razpisa je zagotovitev dodane vrednosti pri...

24.06.2010
Razpis za zbiranje predlogov za financiranje projektov iz sklada nepovratnih sredstev

Predmet javnega razpisa: Projekti, ki se sofinancirajo v okviru razpisa za zbiranje predlogov za...

18.06.2010
Javni razpis za sofinanciranje programov za promocijo znanosti in inovativnosti v letih 2010 in 2011

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za promocijo znanosti in...

18.06.2010
Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311 - diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2010

04.06.2010
Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 312 – podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2010

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa...

04.06.2010
Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 321 – osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo za leto 2010

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa...

04.06.2010
Drugi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij podjetij na...

04.06.2010
Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, opredeljenih v osnutku...

02.06.2010
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 (DOLB 2), v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za...

27.05.2010
LIFE + 2010

Predmet javnega razpisa: LIFE + je finančni instrument Evropske Unije, kateri podpira projekte...

05.05.2010
PREDOBJAVA: 2. javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev: 2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odp

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje oz. upravičenih...

21.04.2010
Eco-Innovation: Call for Proposals 2010

Predmet javnega razpisa: Program je namenjen podpori projektom, ki se ukvarjajo s prvo uporabo oziroma...

20.04.2010
Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2010 in 2011 št. JR 4/2010-446

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih...

06.04.2010
4. Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative MATERA ERA-NET

Predmet javnega razpisa: Predmet 4. Javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih...

06.04.2010
Intelligent Energy- Call for Proposals 2010

Predmet javnega razpisa: Objavljen je javni razpis v okviru programa »Inteligentna energija...

06.04.2010
Program Srednja Evropa: Tretji razpis za zbiranje projektnih predlogov

Predmet javnega razpisa: Program se osredotoča na štiri prioritete, ki jih določa uredba o...

06.04.2010
Javni razpis za kapitalske naložbe Rep. Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala (LF-2010)

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega...

09.03.2010
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 43OB10

Predmet javnega razpisa: Eko sklad je objavil Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov...

01.03.2010
Javni razpis MANUNET IV

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov sodelovanja...

01.03.2010
2. javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative MNT-ERA.NET II

Predmet javnega razpisa: Predmet 2. javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih projektov v okviru...

01.03.2010

Aktualni razpisi

E-obveščanje

Kontakt


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d.o.o.