Strukturni skladi in razvoj podeželja

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ - ESRR


JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ – UKREP 1.1.: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja

Razvoj in usposobitev tehnoloških parkov

1) PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK

 

JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ, Ukrep 1.1.: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja - za neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte v letih 2006 in 2007

 

1) GOSTOL D.O.O., NIEROS d.o.o.

2) GORENJE D.D.

3) HELLA LUX D.O.O.

4) SAVATECH D.O.O.

 

JAVNI RAZPIS »NEPOSREDNE SPODBUDE ZA SKUPNE RAZVOJNO-INVESTICIJSKE PROJEKTE PROJEKTI 2008«

1) AKRIPOL D.O.O.
2) CINKARNA CELJE D.D.

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V ŠPORTNO-REKREACIJSKO INFRASTRUKTURO

1) OBČINA TREBNJE
2) OBČINA PUCONCI
3) OBČINA PODČETRTEK
4) LIPICA TURIZEM D.O.O.

 

JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ, Ukrep 1.1.: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja - za neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte v letih 2006 in 2007

1) GOSTOL D.O.O., NIEROS d.o.o.
2) GORENJE D.D.
3) HELLA LUX D.O.O
4) SAVATECH D.O.O.

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TURISTIČNIH DESTINACIJ – TURISTIČNA INFRASTRUKTURA

1) NARAVNI PARK TERME 3000 MORAVSKE TOPLICE D.D. (2 VLOGI)
2) RADENSKA ZDRAVILIŠČE RADENCI D.O.O.
3) TERME LENDAVA D.D. (2 VLOGI)
4) TERME RADENCI D.O.O.
5) TERME OLIMIA D.D.
6) HTP SIMONOV ZALIV D.D.
7) MPM Engineering d.o.o.
8) BETNAVA D.O.O.
9) HOTELI IN TURIZEM ROGAŠKA D.O.O.
10) REZIDENCA ČELIGO D.O.O.

11) INTERING HOLDING D.O.O.

12) BK STUDIO D.O.O.

13) KEROS TURIZEM D.O.O.


JAVNI RAZPIS »ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ – ESRR ZA DODATNO PROMOCIJO TURISTIČNE PONUDBE SLOVENIJE V LETU 2009«

1) TERME OLIMIA D.D.
2) OBS D.O.O.


P4 - NEPOSREDNE SPODBUDE ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ V LETIH 2005

1) CAJHEN REZILNA ORODJA, CAJHEN MATJAŽ INŽ., S.P.
2) BLAJ ANTON ''BLAJ'', S.P.

P4 - NEPOSREDNE SPODBUDE ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ V LETIH 2006

1) CAJHEN REZILNA ORODJA, CAJHEN MATJAŽ INŽ., S.P.
2) PLASTIKA SKAZA, IGOR SKAZA S.P.
3) C&P INŽENIRING, D.O.O.
4) SPLOŠNO STEKLARSTVO FRANC MAJORANC S.P.
5) IZDELOVANJE IN POPRAVILO GLASBENIH INSTRUMENTOV ANTON ŠKRABL S.P.
6) STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO MARJAN STRAŠEK S.P.

P4 - NEPOSREDNE SPODBUDE ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ V LETIH 2007/2008

1) CAJHEN REZILNA ORODJA, CAJHEN MATJAŽ INŽ., S.P
2) SECA PLAST D.O.O.
3) VODOTEHNIK D.O.O.
4) PISKAR D.O.O.
5) PANLES TRADE D.O.O.
6) EKOL D.O.O.
7) MLINOSTROJ D.D.


P4a - SOFINANCIRANJE NAKUPA NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V LETU 2008 ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA Z NAJMANJ 1 IN NAJVEČ 9 ZAPOSLENIMI

1) VIVA LA MUSICA S.P.
2) MARE D.O.O. IZOLA
3) MONTEKS D.O.O.
4) BONETTI D.O.O.

P4 - SOFINANCIRANJE NAKUPA NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V LETU 2009

1) BENI TEHING, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
2) KRIŽAJ MOJCA S.P. – ORODJARSTVO IN PLASTIKA
3) OBLAK COMMERCE, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
4) Trgo ABC prodajno servisni center d.o.o.
5) PISKAR D.O.O.
 

P4 – SOFINANCIRANJE NAKUPA NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V OBDOBJU 2009 - 2011 

 

1) BENI TEHING, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
2) IZDELOVANJE IN POPRAVILO GLASBENIH INSTRUMENTOV ANTON ŠKRABL S.P.
3) OBLAK COMMERCE, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
4) VODOTEHNIK D.O.O.
5) Savinjske Novice d.o.o.
6.) HALER D.O.O.
7.) ETRA D.O.O.

 

P4 – SOFINANCIRANJE NAKUPA NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V LETIH 2013 – 2014

 

1) CAJHEN D.O.O.

2) TREVIS D.O.O.

3) FERROČRTALIČ D.O.O.

4) KAMEN JERIČ JOŽEF JERIČ S.P.

5) BLAJ ANTON »BLAJ«, S.P.

6) FORM TEHNIK D.O.O.

7) S-TMM D.O.O.

8) GREC D.O.O.

 

SPODBUJANJE TEHNOLOŠKO RAZVOJNIH PROJEKTOV V MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETJIH V LETU 2009 – SMER
 

1) EKODOM D.O.O.
2) STEM D.O.O.
 

P2 - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAGONA PODJETIJ V TEHNOLOŠKIH PARKIH IN INKUBATORJIH V LETU 2009

1) EKOLOGIKMONT D.O.O.
2) CFS D.O.O.


P1 2010 - GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

1) ATLANTIS D.O.O.

 

P1 2013 - GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

1) SVETOVANJE-CONSULTING, DARINKA MRAVLJAK S.P.

2) NOVOLES PLUS, D.O.O.

3) IVAN POTOČNIK S.P.

 

P2 - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAGONA PODJETIJ V SUBJEKTIH INOVATIVNEGA OKOLJA V LETU 2010

 

1) EKOLOGIKMONT D.O.O.


P2 - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAGONA PODJETIJ V SUBJEKTIH INOVATIVNEGA OKOLJA V LETU 2011

 

1) EKOLOGIKMONT D.O.O.

P5 - SOFINANCIRANJE (SUBVENCIJE) TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

1) KEROS TURIZEM D.O.O.

 

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE PROJEKTOV VZPOSTAVITVE E-VSEBIN IN E-STORITEV JAVNIH IN ZASEBNIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJI 2009 IN 2010

1) TURIZEM BOHINJ
2) MEDIAS KREATIV D.O.O.

JAVNI RAZPIS ZA USTANAVLJANJE CENTROV ODLIČNOSTI

1) VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN
 

JAVNI RAZPIS ZA pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR ZA PROMOCIJO TURISTIČNE PONUDBE TEMATSKIH TURISTIČNIH PROIZVODOV NA NACIONALNI RAVNI V LETU 2010 IN 2011

 

1) ZDRUŽENJE ŠPORTNIH CENTROV SLOVENIJE

 

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE TUJIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2010 IN 2011

 

1) KOMEX D.O.O. BEOGRAD


RAZVOJNI CENTRI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

1)   MIKROPIS HOLDING d.o.o. Žalec
2)   ELEKTROTEHNA MIKROPIS GROUP EMG Proizvodnja, trgovina in servis d.d.
3)   ETRUST, svetovanje in računalništvo, d.o.o.
4)   M2M Informacijski sistemi d.o.o.
5)   IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij Velenje
6)   PROSYS podjetje za avtomatizacijo proizvodnih procesov, d.o.o., Velenje
7)   ORING podjetje za računalništvo in trgovino d.o.o.
8)   Univerza v Mariboru (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)
9)   REPRO - MS 03 družba za trgovanje s programsko opremo d.o.o.
10) RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJA
11) OBČINA ŽALEC

 

JAVNI RAZPIS  ZA UGODNA POSOJILA PODJETNIŠTVU IN PROJEKTOM KMETIJSKE PREDELAVE, TRŽENJA IN DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI

 

1)   GGP, Gozdno gospodarstvo Postojna d.o.o.

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH

 

1)   FORM TEHNIK d.o.o.
2)   TAXUS & CO. d.o.o.
3)   MRAVLJAK DARINKA S.P.
4)   MK projekt, d.o.o.

 

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST NA OBMOČJU OBČIN OSILNICA, SEMIČ, METLIKA, KOČEVJE, ČRNOMELJ, LOŠKI POTOK IN KOSTEL V LETU 2011 IN 2012

 

1)  PAPIR SERVIS d.o.o.

 

JAVNI RAZPIS ZA KREPITEV RAZVOJNIH ODDELKOV V PODJETJIH 2011

 

1)   GGP, Gozdno gospodarstvo Postojna d.o.o.
2)   ELEKTROTEHNA MIKROPIS GROUP EMG Proizvodnja, trgovina in servis d.d.
3)   ČETRTA POT, d.o.o., Kranj

 

JAVNI RAZPIS ZA KREPITEV RAZVOJNIH ODDELKOV V PODJETJIH 2012

 

1)   SILIKO, D.O.O.
2)   LEK, D.D.
3)   AKRIPOL, D.D.
4)   TRAFFIC DESIGN, D.O.O.

5)   HELLA SATURNUS SLOVENIJA, D.O.O.

 

JAVNI RAZPIS ZA KREPITEV RAZVOJNIH ODDELKOV V PODJETJIH 2013

 

1) LEK D.D.

2) SILIKO D.O.O.

3) ČETRTA POT D.O.O.

4) TREVIS D.O.O.

5) PS, D.O.O., LOGATEC

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV RAZVOJA E-STORITEV IN MOBILNIH APLIKACIJ ZA JAVNE IN ZASEBNE NEPROFITNE ORGANIZACIJE 2012-2013

 

1) MESTNA OBČINA LJUBLJANA
2) KOŠARKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
3) NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
4) KOBILARNA LIPICA
5) ZDRAVSTVENI DOM JOŽETA POTRATE
6) TURIZEM BOHINJ

 

JAVNI RAZPIS - ESRR ZA SOFINANCIRANJE TEHNOLOŠKIH INVESTICIJ, KI SO V NEPOSREDNI NAVEZAVI NA REZULTATE RAZVOJNO-RAZISKOVALNIH AKTIVNOSTIH "TI 2012"

 

1) SILIKO, D.O.O.

 

JAVNI RAZPIS RAZISKOVALNI VAVČER 2012

 

1) LEK d.d.

2) MK PROJEKT D.O.O.

 

TRETJI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

 

1) OBČINA KOČEVJE

2) MESTNA OBČINA NOVO MESTO

 

JAVNO POVABILO ZA PROGRAM SPODBUJANJA RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 – RNP 2013

 

1) OKA D.O.O. LJUBLJANA

2) S-TMM SISTEMI D.O.O.

3) METRONIK D.O.O.

4) TREVIS D.O.O.

5) ČETRTA POT D.O.O.

6) INFRAX D.O.O..

7) TOUR AS D.O.O.

8) G-M&M D.O.O.

9) KOMPAS XNET D.O.O.

10) HABJAN&HABJAN D.O.O.

11) AMG NOVA GORICA D.O.O.

12) SMARTIS D.O.O.

13) AKRIPOL D.O.O.

14) EUROTRONIK KRANJ D.O.O.

 

EKUJS oz. Razvoj podeželja

 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOLJŠANJE PREDELAVE IN TRŽENJA KMETIJSKIH PROIZVODOV – 1. javni razpis

1) CELEIA D.O.O.
2) VINAKOPER D.O.O.

JAVNI RAZPIS ZA IZBOLJŠANJE PREDELAVE IN TRŽENJA KMETIJSKIH PROIZVODOV – 2. javni razpis

1) VINAKOPER D.O.O.

JAVNI RAZPIS ZA IZBOLJŠANJE PREDELAVE IN TRŽENJA KMETIJSKIH PROIZVODOV – 3. javni razpis

1) VINAKOPER D.O.O.

JAVNI RAZPIS ZA DIVERZIFIKACIJO KMETIJSKIH DEJAVNOSTI IN DEJAVNOSTI, KI SO BLIZU KMETIJSTVU – ALTERNATIVNI DOHODKOVNI VIRI

1) KMETIJA PUCER

 

UKREP 121 - POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV - 2009

 

1) VINAKOPER D.O.O.

2) VINAKRAS Z.O.O.

3) KMETIJA MAJCEN

4) KMETIJA PUCER

5) KMETIJA SEVER

6) KMETIJA KLENAR

7) VRTNARSTVO IN GRADNJE ROGAŠKA D.O.O.

8) AGROEMONA D.O.O.

9) OMORIKA D.O.O.

 

UKREP 121 - POSODABLJANJE KMETISJKIH GOSPODARSTEV - 2011

 

1) MITJA MAJCEN
2) AGROEMONA D.O.O.
3) OMORIKA D.O.O.

 

UKREP 121 - POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV - 2012

 

1) VINAKOPER D.O.O.
2) VALERIJ TERNAV

 

UKREP 121 – POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV - 2013

1) SONČA VALIČ

 

UKREP 123 -  DODAJANJE VREDNOSTI KMETIJSKIM IN GOZDARSKIM PROIZVODOM (2007 – 2013) - 2008

1) VINAKRAS Z.O.O.
2) VINAKOPER D.O.O.
3) KELE&KELE D.O.O.

 

UKREP 123 - DODAJANJE VREDNOSTI KMETIJSKIM IN GOZDARSKIM PROIZVODOM (2007 – 2013) - 2009


1) VINAKRAS Z.O.O.
2) KELE&KELE D.O.O.
3) KRAS D.D.
4) MDK D.D.
5) IVAN TACER
6) EKOTERA D.O.O.

 

UKREP 123 - DODAJANJE VREDNOSTI KMETIJSKIM IN GOZDARSKIM PROIZVODOM (2007 – 2013) - 2010

1) VINAKOPER D.O.O.
2) KMETIJA SAJEVIC
 

UKREP 123 - DODAJANJE VREDNOSTI KMETIJSKIM IN GOZDARSKIM PROIZVODOM (2007 - 2013) - 2011

1) KRAS D.D.
2) MDK D.D.
3) POLAVI LOGISTIKA D.O.O.
4) MLEKARSTVO PODJED PROIZVODNJA MLEČNIH IZDELKOV D.O.O.
5) A&V LEŠNIK D.O.O.
6) EKOTERA D.O.O.

7) KLET RODICA TRUŠKE – MARINKO RODICA

 

UKREP 123 - DODAJANJE VREDNOSTI KMETIJSKIM IN GOZDARSKIM PROIZVODOM (2007 - 2013) - 2012

 

1) POLAVI LOGISTIKA D.O.O.
2) MLEKARSTVO PODJED PROIZVODNJA MLEČNIH IZDELKOV D.O.O.
3) SKUPINA TO JE TO D.O.O.
4) EKOTERA D.O.O.

5) MDK D.D.

6) VINAKOPER D.O.O.

7) VINAKRAS Z.O.O.

 

UKREP 123 - DODAJANJE VREDNOSTI KMETIJSKIM IN GOZDARSKIM PROIZVODOM (2007 - 2013) - 2013

 

1) KLET RODICA TRUŠKE – MARINKO RODICA

2) VALERIJ TERNAV

3) VINAKOPER D.O.O.

 

UKREP 312 – PODPORA USTANAVLJANJU IN RAZVOJU MIKRO PODJETIJ - 2010

1) SG-SOLAR, PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE EDVARD GRK, S.P.
2) PRENOČIŠČA IN ŠPORTNI PARK, PATRIK KRIŽMAN S.P.
3) IZDELAVA PVC OKEN IN VRAT MIRAN TOPOLOVEC S.P.
4) KRIŽAJ MOJCA S.P. – ORODJARSTVO IN PLASTIKA
 

UKREP 312 – PODPORA USTANAVLJANJU IN RAZVOJU MIKRO PODJETIJ  - 2011

 

1) ELLATRON, D.O.O. (2 x)
2) PRENOČIŠČA IN ŠPORTNI PARK, PATRIK KRIŽMAN S.P.

3) GOSTILNA KRIŠTOF, KRIŠTOF BOLKA S.P.

4) DVOR, ANICA KNEZ, S.P.

5) DILE JANEZ BRITOVŠEK S.P.

6) HIDRO WATT D.O.O.

7) MK PROJEKT D.O.O.

 

UKREP 312 – PODPORA USTANAVLJANJU IN RAZVOJU MIKRO PODJETIJ - 2012

 

1) D&B FINING D.O.O.

2) ANSMA D.O.O.

 

POSPEŠEVANJA PRODAJE ZA PROIZVODE, KI SO VKLJUČENI V SHEME KAKOVOSTI HRANE

 

1) SKUPINA SONČNI VRT Z.O.O. – priprava zahtevkov za izplačilo sredstev

 

UKREP 323 – 6. JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV IZ NASLOVA UKREPA 323 OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE PODEŽELJA

 

1) ŽUPNIJA ŠMARJE PRI JELŠAH

2) PUCLE D.O.O.

3) JANEZ ČRETNIK S.P.

 

UKREP 122 – »POVEČANJE GOSPODARSKE VREDNOSTI GOZDOV ZA LETO 2011«

 

1) TAXUS&CO. D.O.O.

2) GGP, Gozdno gospodarstvo Postojna d.o.o.

3) GOZDARSTVO GORENJSKE, podjetje za gozdarstvo in promet z lesom d.o.o.

 

UKREP 322 – 7. JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV IZ NASLOVA UKREPA 322 OBNOVA IN RAZVOJ VASI

 

1) OBČINA DOMŽALE

2) OBČINA LUKOVICA

 

UKREP 311 – DIVERZIFIKACIJA V NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI ZA LETO 2013-2014

 

1) PATRICIJO TERNAV

 


EVROPSKI SOCIALNI SKLAD - ESS


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

1) NARAVNI PARK TERME 3000 MORAVSKE TOPLICE d.d.
2) RADENSKA ZDRAVILIŠČE RADENCI d.o.o.
3) TERME LENDAVA d.d.
4) TERME Ptuj d.o.o.

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH ZA KONKURENČNOST IN ZAPOSLJIVOST - LETO 2008

1) TERME OLIMIA D.D.
2) MLINOSTROJ D.D.
3) NARAVNI PARK TERME 3000 MORAVSKE TOPLICE d.d.
4) TERME RADENCI d.o.o.
5) TERME LENDAVA d.d.
6) TERME PTUJ d.o.o.

JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJE USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH ZA KONKURENČNOST IN ZAPOSLJIVOST ZA OBDOBJE 2008 -2010

1) TERME OLIMIA D.D.
2) MLINOSTROJ D.D.
3) NARAVNI PARK TERME 3000 MORAVSKE TOPLICE d.d.
4) RADENSKA ZDRAVILIŠČE RADENCI d.o.o.
5) TERME LENDAVA d.d.
6) TERME PTUJ d.o.o.
7) TRGO ABC prodajno servisni center d.o.o.
8) LIPICA TURIZEM D.O.O.
9) MPM ENGEENIRING D.O.O.
10) HTP SIMONOV ZALIV D.O.O.

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE USPOSABLJANJA ZA VEČJO ZAPOSLJIVOST 2009 – 2010


1) SIEL D.O.O.

2) OBS D.O.O.

 

JAVNO POVABILO ZA IZVEDBO PROJEKTOV »USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 2011/2012«

 

1) TERME OLIMIA D.D.

2) MK projekt d.o.o.

 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ S PODROČJA SOCIALNIH IN DRŽAVLJANSKIH KOMPETENC MLADIH

1) UMMI, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE KOPER

 


Aktualni razpisi

Deljeni razpisi

E-obveščanje

Kontakt


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d.o.o.